vrijdag, 8. februari 2008 - 19:07

Ondernemers zijn tevreden over Emmen

Emmen

Het gemeentebestuur van Emmen is blij met de uitkomsten van de tussenmeting van de benchmark ondernemingsklimaat 2007 die door minister Van der Hoeven naar de Kamer is gestuurd. Ondernemers zijn over Emmen meer dan gemiddeld tevreden en Emmen scoort over het geheel genomen dan ook ruimvoldoende.

Op vier belangrijke punten is Emmen niet alleen gestegen, maar scoort Emmen ook boven gemiddeld: promotie- en acquisitiebeleid, duidelijkheid van de gemeentelijke organisatie, aandacht voor verbetering van het ondernemingsklimaat en inlevingsvermogen van gemeentebestuurders. Ook het arbeidsmarktbeleid en het kennisniveau van de ambtenaren zijn gestegen en komen nu overeen met het niveau in de 31 grote steden. Het startersbeleid zat al eerder op dat gemiddelde. Dat alles samen leidt tot een waarderingscijfer dat iets boven het gemiddelde van de 31 grote steden ligt.

Het enige punt waar Emmen minder scoort is bij de verlening van milieuvergunningen. Het spreekt voor zich dat de gemeente Emmen alles op alles zet om die score op hetzelfde hoge niveau te brengen als de andere punten. Dat begint met een goede analyse van de oorzaken.

Het valt in de benchmark op dat gemeenten op verschillende manieren de termijnen meten. Hierdoor onstaan grote verschillen tussen gemeenten. Zo blijkt dat sommige gemeenten een wachttijd hebben opgegeven die nog korter is dan de wettelijk verplichte inspraaktermijn. In de vorige benchmark zat Emmen nog op het gemiddelde.

Met dit gemiddelde van 23 weken moeten de grote steden niet tevreden zijn. Zonder milieubelangen geweld aan te doen moet het sneller kunnen en daar werkt de gemeente Emmen ook aan. Deze tussenmeting is een extra impuls om te zorgen dat Emmen de eindmeting straks ook op dit punt hoog scoort.
Provincie:
Tag(s):