woensdag, 23. januari 2008 - 13:40

Ondertekening convenant 'BOS' project

Lelystad

Woensdag 23 januari ondertekenen gemeente Lelystad (wethouder Willem de Jager), Sportbedrijf Lelystad (directeur Jan Schuitema) en de besturen van 13 deelnemende brede basisscholen het convenant ‘BOS Lelystad. Doorlopende beweegleerlijn 2007-2010’. De ondertekening vindt om 17.00 uur plaats in Sportcentrum De Koploper.

Het BOS-project biedt laagdrempelige sportieve beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren aan met als doel een gezonde en actieve leefstijl te bevorderen en sociale achterstand en overgewicht te voorkomen. De gemeente Lelystad heeft van het Ministerie van VWS subsidie ontvangen vanuit de landelijke Bos Impuls om het Lelystadse BOS-project uit te voeren.

De BOS projecten zijn onderdeel van de brede school ontwikkeling in Lelystad. De brede scholen bieden kinderen van 4 tot en met 12 jaar in vijf aandachtswijken extra kansen op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en sport.
De BOS projecten worden uitgevoerd in de Atolwijk, Zuiderzeewijk, Jol/Galjoen/Punter/Lelystad-Haven, Waterwijk en Boswijk. De deelnemende scholen zijn: De Sluis, De Finnjol, Het Baken, De Vuurturen, Al-Ihsaan, De Optimist, De Regenboog, Het Spectrum, De Brink, De Poolster, Driestromenland, De Fontein en Ichthus.
Om ook op langere termijn een zo goed mogelijk resultaat te behalen zijn de verschillende partners als bewegingsonderwijs, sportwijkwerk, sportverenigingen nauw betrokken bij dit project.

Sportactiviteiten
Na de geslaagde startactiviteit in november 2007 zijn in en rondom de Brede scholen ‘BOS-activiteiten van start gegaan. De komende jaren worden allerlei sportieve activiteiten tijdens een extra gymles op school georganiseerd. De extra gymles wordt gegeven door een vakdocent. Daarnaast worden sportieve naschoolse activiteiten georganiseerd en zijn er tijdens de extra gymles mogelijkheden om kennis te maken met het aanbod van sportverenigingen.
Provincie:
Tag(s):