vrijdag, 11. juli 2008 - 1:25

Ondertekening intentieverklaring Veluwelijn

Epe

De provincie Gelderland, de provincie Overijssel en de gemeenten Apeldoorn, Epe, Hattem, Heerde en Zwolle hebben op 9 juli 2008 de intentieverklaring Veluwelijn getekend. Met deze intentieverklaring maken de partijen afspraken om gezamenlijk de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer op dit traject te verbeteren.

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 2 juli jongsleden 7,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Veluwelijn. De gemeenten in het gebied investeren gezamenlijk ruim een half miljoen euro.

Vanaf 2010 kunnen reizigers frequent en op een comfortabele manier met de Veluwelijn tussen Apeldoorn en Zwolle reizen. De Veluwelijn is een busverbinding tussen Apeldoorn en Zwolle die in de spits elke 10 minuten rijdt en voorzien is van goed ingerichte haltes, routes met verbeterde doorstroming en comfortabele bussen met voldoende zitgelegenheid en infotainment.

De bussen van de Veluwelijn zijn gelede bussen (harmonicabussen) van achttien meter lang. Dit vraagt een aanpassing van haltes op het traject. De haltes worden niet alleen langer, maar worden ook verhoogd zodat de bussen eenvoudig met een rolstoel of kinderwagen toegankelijk zijn. Uitstraling en gebruikersgemak kenmerken de Veluwelijn.

In 2009 wordt begonnen met de verbeteringen en in december 2010 is de nieuwe dienstregeling en inzet van gelede bussen op de Veluwelijn een feit.

Met het beschikbaar stellen van het geld en de ondertekening van de intentieverklaring kunnen alle betrokken partijen aan de slag met de realisatie van de Veluwelijn. Zo wordt gestart met het opknappen van de haltes op de route. Deze worden waar nodig toegankelijk gemaakt en worden haltevoorzieningen vernieuwd. Het streven is om deze haltes in 2009 gereed te hebben. De gemeenten Heerde, Epe en Hattem gaan samen met de provincie Gelderland aan de slag met het inrichten van de centrumhaltes in deze plaatsen.

Het streven is deze centrumhaltes te voorzien van extra faciliteiten voor de busreiziger zoals bijvoorbeeld extra informatie-voorzieningen, fietsverhuur en comfortabele, gesloten wachtruimtes. Het is de bedoeling dat deze centrumhaltes voor december 2010 klaar zijn. Daarnaast wordt een aantal infrastructurele knelpunten op het traject opgelost, zoals aanpassingen bij de verkeerslichten om de bus prioriteit te kunnen geven.

In 2009 start de aanleg van het carpoolplein/bustransferium bij de afslag Heerde-Zuid waar de lijnen 90 en 294 elkaar gaan kruisen. Het streven is om eind 2009 bij afslag Heerde-Zuid deze overstapmogelijkheid gereed te hebben zodat automobilisten daar kunnen opstappen en hun reis per Veluwelijn vervolgen richting Apeldoorn of Zwolle.

Reizigers profiteren al in de loop van 2009 van deze verbeteringen. De nieuwe haltes worden comfortabeler en door aanpassingen aan de wegen op de huidige lijn 90 wordt ingezet op 10 minuten tijdwinst op het hele traject.

De versterking van het openbaar vervoer op het traject Apeldoorn - Zwolle draagt bij aan het verbeteren van de bereikbaarheid van Apeldoorn en Zwolle en een goede ontsluiting van de kernen in de gemeenten Epe, Hattem en Heerde. Ook zorgt de Veluwelijn voor een goede ontsluiting van het bedrijventerrein Apeldoorn-Noord. Met ingang van de nieuwe contractperiode in december 2010 gaat de frequentie van de Veluwelijn omhoog. In de spits gaan gelede bussen elke 10 minuten rijden.

Doel is om vanaf december 2010 in drie jaar een reizigersgroei van 20% te realiseren. De huidige lijnen 90, 95 en 294 kennen momenteel ruim 3000 reizigers (6000 in- en uitstappers) op een gemiddelde werkdag.

Voor meer informatie over de Veluwelijn en alle werkzaamheden: www.veluwelijn.nl.
Provincie:
Tag(s):