zaterdag, 19. januari 2008 - 15:19

Ondertekening mentorproject Almere

Almere

Op vrijdag 18 januari werd het convenant Mentorproject Almere ondertekend op het stadhuis in de collegekamer. De Flevolandse gemeenten en hun partners zijn zeer actief met het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het verhogen van het aantal jongeren dat met een startkwalificatie het onderwijs verlaat.

Op lokaal niveau werd in Almere de methodiek “de matchmaker� ontwikkeld en geïmplementeerd, is het Jongerenloket gerealiseerd en is inmiddels een “Taskforce Voortijdig Schoolverlaten Almere� actief.

Het Rijk heeft de zogeheten “G30�-gemeenten, aangevuld met vijf andere gemeenten, waaronder Almere, uitgenodigd om plannen voor mentorprojecten te ontwikkelen en in te dienen bij het Oranje Fonds. Per uitgenodigde gemeente is 4 jaar lang een bedrag van € 75.000,- per jaar beschikbaar om een mentorproject uit te voeren. Omdat het Oranje Fonds geen publieke organisaties subsidieert heeft de gemeente de regierol op zich genomen en partners gezocht om een dergelijk project op te zetten en uit te voeren.

Dit is met veel enthousiasme door de verschillende partners uit het netwerk rond het bestrijden en voorkomen van voortijdige schooluitval opgepakt. Een nieuwe partner in dit netwerk is de Vrijwilligers Centrale Almere (VCA). Uiteindelijk treedt nu de VCA op als aanvrager en verzorgt de training en begeleiding van de mentoren.

Er wordt naar gestreefd jaarlijks 80 succesvolle matches te realiseren tussen een jongere en een mentor. Het project richt zich primair op leerlingen in het Voortgezet Onderwijs die VMBO volgen, kort vóór, tijdens èn na de overgang naar het MBO bij een ROC. Daarnaast richt het project zich op jongeren die eerder zijn uitgevallen, maar via (bijvoorbeeld) het Jongerenloket weer aan de slag willen met een opleiding in combinatie met werk (BBL-opleiding).

Naast het onderschrijven van de concrete aanvraag, zoals die door de VCA bij het Oranje Fonds is ingediend, willen de partners zich voor dit project verbinden door het ondertekenen van een convenant. Vrijdag 18 januari 2008 werd dit convenant namens de gemeente Almere ondertekend door wethouder Martine Visser. Naast de VCA en de gemeente Almere gaat het om de volgende partners c.q. organisaties:

* Vereniging Bedrijfsleven Almere (VBA)
* VNO/NCW/MKB Flevoland
* Flevotalent junior
* ROC Flevoland
* Stichting Leerlingzorg Almere (SLA)
* Technocentrum Flevoland
Provincie:
Tag(s):