dinsdag, 1. april 2008 - 19:55

Ondertekening overeenkomst voor verbetering N48

Zuidwolde

Wethouder Liesbeth Koster en directeur Wegen en Verkeer van Rijkswaterstaat Joost de Ruig ondertekenen op dinsdag 8 april aanstaande om 16.00 uur een bestuursovereenkomst voor de verbetering van de veiligheid van de N48 ter hoogte van Zuidwolde.

In de bestuursovereenkomst zijn de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en Rijkswaterstaat vastgelegd om de plannen voor een veiliger N48 te realiseren. Rijkswaterstaat creëert een ongelijkvloerse kruising bij de Oosterweg en heft de gelijkvloerse aansluitingen bij de Steenbergerweg en de Slagendijk op. De gemeentelijke infrastructuur wordt daarop aangepast. Daarnaast zal Rijkswaterstaat de N48 verbreden, onderhoud plegen en zorgen voor een veiliger inrichting van de weg. De nadere uitwerking van deze plannen is in 2007 samen met een klankbordgroep tot stand gekomen en door de gemeenteraad vastgesteld.

Het verbeteren van de veiligheid op de N48 is onderdeel van de Visie Zuidwolde die in 2006 is vastgesteld. In de eerste fase van het project is in samenwerking met een klankbordgroep gekeken naar de beste oplossing voor de locatie van de op- en afritten van de N48 en de aanpassing van de gemeentelijke infrastructuur. Voor de verbindingsweg tussen de Oosterweg en de Steenbergerweg is gekozen voor een gebogen tracé. In oktober 2007 stemde de gemeenteraad in met dit voorstel.
Provincie:
Tag(s):