vrijdag, 18. april 2008 - 9:46

'Onderwatersport in Zeeland'

Rijkswaterstaat Zeeland heeft samen met de Provincie Zeeland, het Korps landelijke politiediensten (waterpolitie) en het Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen een nieuwe folder 'Onderwatersport in Zeeland' gemaakt. Deze folder wordt op donderdag 17 april 2008 door de makers aangeboden aan de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Jaarlijks komen vele tienduizenden sportduikers naar de provincie Zeeland om te duiken in de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. Deze Zeeuwse wateren herbergen een grote diversiteit aan unieke planten en dieren.

Een bekend en indrukwekkend verschijnsel is de jaarlijkse trek van de sepia’s, wanneer zij na de winterperiode de Oosterschelde optrekken om er hun eieren af te zetten.

Maar waar mag nu eigenlijk wel en waar mag nu niet in de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer worden gedoken?

Om een en ander inzichtelijk te maken is door de bovengenoemde overheden de folder 'Onderwatersport in Zeeland' gemaakt. In deze folder wordt een uiteenzetting gegeven van de belangrijkste spelregels, de verboden duikgebieden en interessante duiklocaties. Naast de wettelijke spelregels zijn tien tips opgenomen die bij naleving ervan mede bijdragen aan het verantwoord beoefenen van de duiksport.

De folder verschijnt in een oplage van 130.000 exemplaren en wordt onder meer verspreid via de Nederlandse bladen Onderwatersport en Duiken en via het Belgische blad Hippocampus. Daarnaast zal de folder op diverse punten in Zeeland verkrijgbaar zijn zoals bij de duikshops, campings en de regionale VVV-kantoren.

Met deze folder hopen wij het duiken in de Zeeuwse wateren voor iedereen veilig en plezierig te houden en de natuur te beschermen.

Gratis exemplaren van de folder kunt u aanvragen via 0800-8002 of www.rijkswaterstaat.nl
Provincie:
Tag(s):