dinsdag, 22. januari 2008 - 22:07

Onderwijsportaal in de lucht

Dordrecht

Met een symbolische druk op de knop heeft wethouder D.A. van Steensel dinsdag 22 januari 2008 het onderwijsportaal van de gemeente Dordrecht officieel geopend. Op het onderwijsportaal staat op dit moment alleen informatie over het voortgezet onderwijs in Dordrecht. Het portaal is nog in ontwikkeling en wordt uitgebreid met informatie over alle soorten onderwijs, die in Dordrecht aanwezig zijn (het basisonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs).

Met het onderwijsportaal wil de gemeente de bezoekers ook informeren over alle mogelijke onderwerpen, die met het (Dordtse) onderwijs te maken hebben.

“Het onderwijsportaal is straks het centrale informatiepunt over onderwijs in Dordrecht. Je kunt in één keer zien welke scholen er voor het voortgezet onderwijs in de gemeente zijn. Deze informatie is juist nu belangrijk omdat de leerlingen uit groep 8 van de basisscholen een keuze gaan maken voor het vervolgonderwijs, aldus wethouder D.A. van Steensel�.
Provincie:
Tag(s):