donderdag, 6. november 2008 - 20:19

Onderwijsprijs voor de Lonneboot en Zeldenrust-Steelant college

Zeeland

Basisschool de Lonneboot (Archipelscholen Walcheren) in Nieuw- en Sint Joosland heeft deonderwijsprijs voor het primair onderwijs gewonnen met het project Keek op de week. Het Zeldenrust-Steelant college in Terneuzen heeft de prijs gewonnen in de categorie voortgezet
onderwijs met de Module Procestechniek.

De publieksprijs is gewonnen door het Calvijn College met het project GPS-tocht. De prijsuitreiking vond 5 november plaats in het provinciehuis door de gedeputeerde van Onderwijs, George van Heukelom. De Nationale Onderwijsprijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs voor het voetlicht te brengen. De Zeeuwse winnaars gaan door naar de finale van de Nationale Onderwijsprijs in maart 2009.

De jury voor Zeeland bestond uit Rachel Blok-Elenbaas, lid Provinciale Staten, Dick de Groot, oud-directeur OBS De Reiger (winnaar Onderwijsprijs Zeeland 2002) en René Schrier, journalist bij de PZC.

De Lonneboot is een samenwerkingsschool, waarin 'de ontmoeting' centraal staat: leerkrachten, leerlingen en ouders met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond werken samen. Zij dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de opvoeding op school. Centraal hierin staat Keek Op De Week: een afsluitende viering voor iedereen. Wekelijks vertellen twee kinderen aan de hele school in Keek op de Week wat het nieuws was in de klas, op school en in het
dorp. Deze kinderen nemen digitale foto’s en filmopnames op in een PowerPoint-presentatie.

Doel van het project is om kinderen te leren respect voor elkaar te hebben en naar elkaar te luisteren. De jury over het project: 'Het springt naar voren tussen de inzendingen van dit jaar. Het project gaat een stuk verder dan de gebruikelijke week- of maandafsluitingen. De kinderen zetten zelfstandig het geheel in elkaar en gebruiken daarbij moderne middelen als film en PowerPoint. Het project doet een beroep op verschillende vaardigheden van de kinderen, niet alleen cognitieve.

Ouders zijn betrokken bij het geheel en er is een mooie wisselwerking tussen school en dorp. Ten slotte: het project is zeer goed overdraagbaar naar andere scholen en kan een bron van inspiratie zijn.'

Het bedrijfsleven in de regio heeft gevraagd de leerlijn vmbo-mbo-bedrijfsleven te verbeteren. Daarom is het Zeldenrust-Steelant college gestart met een module Procestechniek binnen het vakTechnologie. De school is gaan samenwerken met het ROC Westerschelde en het bedrijfsleven in de Kanaalzone. Technologie is een grensoverschrijdend vak binnen het vmbo, in de sectoren techniek, economie en zorg en welzijn. Het vak is computergestuurd en de leerlingen krijgen hun leerstof
digitaal aangeleverd. Door het project kunnen leerlingen inloggen bij virtuele bedrijven en maken daar kennis met allerlei soorten beroepen. Ze krijgen hier problemen uit de beroepspraktijk voorgelegd die ze alleen of in groepsverband moeten oplossen.

De jury over het project: 'Een bijzonder project. De doorlopende lijn in het beroepsonderwijs is één van de meest indringende problemen waar het onderwijs mee kampt. Deze school heeft de handschoen opgenomen met een buitengewoon goed doordacht project. Het oogt allemaal hi-tech, maar blijft dicht bij de leerling. Ondersteund door de nieuwste technische hulpmiddelen runnen de leerlingen een eigen, virtueel bedrijf. De leerlingen leren op praktische wijze welke mogelijkheden het vak biedt. Meerwaarde krijgt het project door de nauwe samenwerking tussen docenten VMBO en ROC en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
Gezamenlijk stellen zij de inhoud van de modules vast en richten zij zich daarbij op de eigen regio. Daar zullen immers de meeste leerlingen
emplooi willen vinden.'

Meer informatie over de prijs is te vinden op www.onderwijsprijs.nl.
Provincie:
Tag(s):