donderdag, 15. mei 2008 - 14:26

Onderzoek ‘budgetsubsidies’ in de gemeente Achtkarspelen

Buitenpost

De rekenkamercommissie van Achtkarspelen heeft onderzoek laten doen naar de 'budgetsubsidies' die door de gemeente worden verstrekt. Budgetsubsidies zijn gelden die worden ingezet om gemeentelijk beleid door externe instellingen en organisaties te laten uitvoeren. Gedacht kan worden aan de Openbare Bibliotheek, het maatschappelijk werk, het peuterspeelzaalwerk enz.

De rekenkamercommissie heeft voor een vijftal omvangrijke subsidies (gem. 300.000 euro) laten nagaan of de raad op de juiste wijze daarbij betrokken was, of de tegenprestaties wel duidelijk genoeg waren gedefinieerd en of daar ook op werd gecontroleerd en afgerekend.

De uitkomst van het onderzoek is dat de sturing die door de raad en het college werd gegeven in de onderzoeksjaren (2005/2006) niet altijd voldoende was, maar daarna verbeterd is. Verbeterpunten zijn de doorvertaling van het raadsbeleid in de voorwaarden die aan de subsidieontvanger worden gesteld en de terugmelding aan de raad van de m.b.v. deze subsidies behaalde resultaten.

Naar aanleiding van haar onderzoeksbevindingen heeft de rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen geformuleerd en op 8 mei aan de raad van Achtkarspelen voorgelegd. Het onderzoeksrapport is via www.achtkarspelen.nl in te zien
Provincie:
Tag(s):