dinsdag, 11. november 2008 - 16:49

Onderzoek asbest scholencomplex Doorslag Noord

Nieuwegein

In scholencomplex Doorslag Noord aan de Groenling in Nieuwegein is bij een algemene inventarisatie asbest aangetroffen. De asbest beperkt zich tot de planchetten boven de wastafels en de asbesthoudende plafondplaten in de bergingen, blijkt uit het onderzoeksrapport van het asbestverwijderingsbedrijf.

De asbest wordt binnenkort zonder gevaar voor de gezondheid verwijderd door een gespecialiseerd bedrijf. Er zijn daarnaast ook losse stukjes asbest gevonden in de kruipruimte van het complex. Het is in dit stadium nog niet duidelijk of en in welke mate dit is verspreid in diezelfde kruipruimte. Een gespecialiseerd bureau onderzoekt dat binnenkort.

Dat onderzoek vindt in ieder geval plaats op een moment waarop er geen gebruikers in het gebouw zijn. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek zullen vervolgens passende maatregelen worden getroffen. De gemeente heeft de gebruikers van het gebouw hierover geïnformeerd. Daarnaast verstuurt de gemeente deze week een brief naar omwonenden van het scholencomplex. De informatievoorziening richting ouders en andere gebruikers van het gebouw wordt verzorgd door het scholencomplex zelf.
Provincie:
Tag(s):