woensdag, 24. september 2008 - 20:21

Onderzoek 'best persons' probleemwijken

Tilburg

De Universiteit van Tilburg en Nicis Institute starten in november dit jaar met een landelijk onderzoek naar 'best persons' die achterstandswijken moeten verbeteren. Alleen dergelijke sleutelfiguren in een wijk zouden een doorbraak kunnen forceren.

Volgens de laatste inzichten heeft de traditionele benadering van hulpverlening aan probleemwijken haar grenzen bereikt. Een voorbeeld hiervan is de 'best practice' methode, waarbij goede initiatieven uit stad A naar stad B worden gekopieerd. Grote resultaten blijven uit. Uit onderzoek blijkt echter dat een doorbraak wel plaatsvindt als sleutelfiguren, 'best persons' zich voor de veranderingen inzetten. Zij dwingen respect af en krijgen bewoners enthousiast om hun omgeving te veranderen.

Het doel van dit onderzoek is om in achterstandswijken meer slagkracht te ontwikkelen. De onderzoekers zullen niet alleen vaststellen wat de voornaamste hindernissen zijn om een wijk weer leefbaar te maken, maar vooral op zoek gaan naar personen, 'best persons', die voor een doorbraak kunnen zorgen.

Dit tweejarig onderzoek sluit nauw aan bij het bestuurswetenschappelijk debat naar probleemwijken in Nederland en zal zich niet beperken tot de zogenaamde Vogelaarwijken. De deelnemende steden zijn Den Haag, Amsterdam, Leeuwarden, Zwolle en Utrecht. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Nicis Onderzoek 'Kennis voor krachtige steden'. Nicis Institute is het Maatschappelijk Top Instituut voor de steden.
Provincie:
Tag(s):