dinsdag, 13. mei 2008 - 15:18

Onderzoek bevestigt geluidsoverlast NAVO-vliegbasis

Onderbanken

Ongeveer 40.000 inwoners van de regio rondom NAVO-vliegbasis Geilenkirchen ondervindt ernstige geluidshinder van militair vliegverkeer. Dat blijkt uit een dinsdag 13 mei bekendgemaakt onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het kabinet heeft aangegeven zich daarom te blijven inspannen voor brede aanpak van de geluidsoverlast.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de ernst van de geluidssituatie in gemeenten die dicht bij de vliegbasis Geilenkirchen liggen, schreef minister Cramer (Ruimte en Milieu) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet zet zich daartoe in om de geluidsbelasting op Geilenkirchen te verminderen en het aantal vliegtuigbewegingen daartoe te beperken. Het wil op korte termijn met betrokken partijen praten over bindende afspraken. Daarvoor is het kabinet afhankelijk van de medewerking van die partijen.

Ervaringen verschillen
Binnen die regio verschillen de ervaringen van inwoners veel. Het zwaartepunt van het aantal ernstig gehinderden woont in de gemeenten Brunssum (28,9 procent), Schinnen (39,4 procent) en Onderbanken (63,9 procent). De minste last ervaren inwoners van Landgraaf (6,2 procent).

Bezorgheid
Het RIVM-onderzoek volgt op bezorgdheid van de gemeente Onderbanken over de gezondheid van zijn inwoners vanwege de vliegbasis Geilenkirchen. Deze en omliggende gemeenten maken bezwaar tegen geluidsoverlast en uitlaatgassen van overvliegende AWACS-toestellen van het militaire vliegveld in Geilenkirchen.

Onderzoek
Het RIVM verstuurde in augustus en september 2007 5000 vragenlijsten. De helft van de inwoners stuurde de lijst ingevuld terug. Het instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van VROM.
Provincie:
Tag(s):