zaterdag, 9. februari 2008 - 0:39

Onderzoek bijstands-fraude levert half miljoen op

Almere

De Sociale Recherche Flevoland heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar ruim een half miljoen euro aan ten onrechte uitgekeerde bijstandsuitkeringen opgespoord. De controles worden uitgevoerd om misbruik van bijstandsvoorzieningen aan te pakken en uitbetaalde bedragen terug te vorderen.

De Sociale Recherche Flevoland (SRF) is een samenwerkingsverband tussen de Flevolandse gemeenten Almere, Noordoostpolder, Urk en Lelystad. In het vierde kwartaal van 2007 stelde de SRF in totaal 31 keer onderzoek in naar mogelijk fraude; onder andere zwarte inkomsten en het niet (volledig) opgeven van witte inkomsten, vermogen of huishoudingsamenstelling. Dit leverde in totaal 561.178 euro aan terugvorderingen op.

Huisbezoek
Naast de gezamenlijke aanpak, concentreert het team Handhaving, onderdeel van de dienst Sociale Zaken, zich op bijstandsfraude in de gemeente Almere. In het vierde kwartaal van 2007 stelde het team Handhaving bij 20 procent van de bijstandsaanvragen in Almere een huisbezoek in. In eenderde van die gevallen (33 zaken) werd de aanvraag afgewezen, zes keer werd de aanvraag niet behandeld of trok de betrokken persoon de aanvraag in.

Tips en signalen
Het team Handhaving stelde 25 keer onderzoek in naar aanleiding van een binnengekomen tip over mogelijke fraude. Tien onderzoeken leidden tot herziening of beëindiging van de uitkering, of een nader onderzoek door de SRF. Daarnaast onderneemt het team actie op basis van informatie vanuit het Inlichtingenbureau. Dit bureau koppelt gegevens uit diverse bestanden en geeft mogelijke fraudesignalen door aan gemeenten. Het team Handhaving onderzocht 135 signalen vanuit het Inlichtingenbureau. In vijf gevallen werd de uitkering beëindigd en in 20 gevallen werd de uitkering teruggevorderd.
Provincie:
Tag(s):