zaterdag, 28. juni 2008 - 14:52

Onderzoek brengt uitkeringsfraude in Zwolle aan het licht

Zwolle

De Sociale Recherche van de gemeente Zwolle heeft onlangs € 177.080,- aan uitkeringsfraude opgespoord. Van negen personen is de uitkering stopgezet omdat zij niet de juiste woonsituatie hadden doorgegeven. Dit heeft de gemeente bekendgemaakt.

Bestandskoppeling bracht aan het licht dat verschillende personen naast hun uitkering werkzaamheden en inkomsten genoten. Zij fraudeerden voor in totaal € 14.500-. Zes mensen verzwegen hun detentie en moeten daarom ruim € 1.800,- terugbetalen. Nog eens vijf mensen mogen binnenkort voor de rechter verschijnen omdat zij voor meer dan € 6.000,- hebben gefraudeerd. Een grootschalig onderzoek naar steunfraude door handel is nog in volle gang.

Door onderzoek van de Sociale Recherche vielen verschillende fraudeurs door de mand. Zo bleken twee vrouwen sinds begin 2000 een gezamenlijke huishouding te voeren terwijl zij dit verzwegen hadden voor de sociale dienst. De ene vrouw (67) ontving een bijstandsuitkering, terwijl de andere vrouw (60) een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV kreeg. De verstrekte bijstand van ruim € 59.500,- wordt van beide vrouwen teruggevorderd. Daarnaast is er proces-verbaal opgemaakt.

Fraude en WW
Ook uit een ander onderzoek bleek dat een stel onterecht twee uitkeringen ontving. De vrouw (28) kreeg bijstand in de periode dat haar man in detentie zat. Toen de man (32) eenmaal vrij kwam, vroeg hij een WW-uitkering bij UWV aan. Zijn vrouw verzuimde dit te melden bij de sociale dienst. De man op zijn beurt pleegde fraude door bewust een ander woonadres op te geven.

Ook werkte hij als zelfstandig glazenwasser. De inkomsten die hij hiermee verdiende, meldde hij niet bij UWV. Beide personen zijn onlangs aangehouden en hebben een proces-verbaal gekregen. Een bedrag van bijna € 54.000,- moeten zij terugbetalen. De bijstandsuitkering, die vanaf april 2005 liep, is stopgezet.

Zwart werken
Een vrouw die al jarenlang een uitkering van de gemeente Zwolle ontving, bleek in 2007 zes maanden te hebben samengewoond met een man die een volledige baan had. Bovendien bleek dat de vrouw zelf al een jaar zwart werkte bij een discotheek.

Bij een eerder afgelegd huisbezoek had de vrouw tegenover de Sociale Recherche ontkend samen te wonen en zwart te werken. Onderzoek bracht iets anders boven water. De vrouw moet ruim € 10.000,- terugbetalen. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Ook een Zwollenaar (48) bleek zwart te werken. Van januari 2007 tot maart 2008 handelde de man in de auto´s. Samen met zijn vrouw (38) ontving hij daar bovenop een bijstandsuitkering. Omdat het echtpaar de inkomsten niet had gemeld bij de sociale dienst, is tegen het stel proces-verbaal opgemaakt. Een bedrag van ruim € 18.100,- wordt teruggevorderd.

Een vijfde onderzoek wees uit dat een Zwollenaar (35) in 2007 verzwegen had vijf maanden via een uitzendbureau te werken. De man ontving daardoor ten onrechte bijna € 6.500,- aan bijstand. Dit bedrag wordt van hem teruggevorderd. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.

Samenwerking gemeente, politie IJsselland, SIOD en Sociale Recherches
De Sociale Recherche onderzoekt momenteel of verschillende personen in Zwolle zich schuldig maken aan uitkeringsfraude omdat zij handelen in oud ijzer. In dit onderzoek werkt de gemeente samen met de politie IJsselland, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Sociale Recherches van de regio´s Twente en Deventer. Het onderzoek is nog in volle gang.
Provincie:
Tag(s):