dinsdag, 11. november 2008 - 20:54

Onderzoek Eurochamp afgerond Provincie doet aangifte

Assen

Het college van GS is voornemens de verstrekte subsidie aan stichting Eurochamp voor het ontwikkelen van een Drents kennis- en expertisecentrum op het gebied van gehandicaptensport terug te vorderen. Het gaat in totaal om een bedrag van 250.000 euro. Ook gaat de provincie aangifte bij justitie doen.

Het college is tot dit besluit gekomen op basis van de resultaten van een onderzoek dat Deloitte in opdracht van de provincie deed naar de besteding van subsidiegeld binnen de stichting.

Het college stelt op basis van het onderzoek vast dat Eurochamp, dat in september faillissement heeft aangevraagd, bij aanbestedingen voor het uitbesteden van werkzaamheden niet de geldende richtlijnen heeft gevolgd: Zo was het verplichte aantal vereiste offertes niet aanwezig ten tijde van besluitvorming. Ook werden offertes toegevoegd nadat besluitvorming al had plaatsgevonden en werden data veranderd. Tevens werden tarieven op een offerte op verzoek aangepast om te voorkomen dat de betreffende offerte als laagste uit de bus zou komen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat twee facturen werden gedeclareerd bij Eurochamp zonder dat daarvoor enige prestatie werd geleverd.

Het college is voornemens de al betaalde voorschotten, in totaal 250.000 euro, terug te vorderen. Daarnaast zien GS in de resultaten van het onderzoek aanleiding om aangifte bij justitie te doen.
Provincie:
Tag(s):