woensdag, 15. oktober 2008 - 10:48

Onderzoek gestart naar onderhoud kerkgebouwen

Leeuwarden

Stichting Alde Fryske Tsjerken begint in opdracht van de Provincie Fryslan een onderzoek naar kerkgebouwen in Friesland.

Het onderzoek moet duidelijk maken hoeveel kerkgebouwen de komende jaren wellicht hun plek zullen verliezen. Verder wordt gekeken op welke manieren de reeds afgestoten kerken een nieuwe bestemming hebben gekregen, en wat er te zeggen valt over de cultuurhistorische waarde.

De provincie laat het onderzoek uitvoeren omdat zij het behoud van kerkgebouwen belangrijk vindt vanwege de betekenis van de gebouwen in Friesland.
Provincie:
Tag(s):