dinsdag, 1. april 2008 - 22:28

Onderzoek naar armoede en Wmo in Coevorden

Coevorden

De gemeente Coevorden laat binnen de gemeente een onderzoek naar armoede en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoeren. Met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente een op maat gesneden pakket van voorzieningen aanbieden.

De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten dat er een armoedeonderzoek moet komen. In de uitwerking hiervan bleek het raadzaam deze opdracht uit te breiden met Wmo-onderdelen, zoals mantelzorg. Het onderzoek naar armoede en Wmo-onderdelen is belangrijk omdat met de resultaten goed afgewogen keuzes tussen beleid op het gebied van armoedebestrijding, maatschappelijke participatie en zorg kunnen worden gemaakt.

In het onderzoek naar armoede wordt nagegaan hoe groot met name de groep huishoudens met kinderen is die voor het armoedebeleid in aanmerking komt, hoeveel huishoudens een minimuminkomen hebben en hoeveel mensen een schuld hebben. Ook wordt de groep die werkzoekend is in beeld gebracht. De uitkomsten van het onderzoek worden op wijk- en dorpniveau weergegeven. Door middel van vragenlijsten wordt onderzocht of het bestaande voorzieningenpakket van de gemeente voldoet en welke wensen er zijn. In het onderzoek naar onderdelen van de Wmo wordt onderzocht hoe de doelgroep voor de Wmo is samengesteld en groeit als gevolg van de vergrijzing. Ook binnen deze groep wordt, deels via intermediairs zoals ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties, nagegaan welke zorgbehoeften zij hebben en welke wensen er leven.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau KWIZ. Dit bureau heeft voor meer dan tachtig gemeenten soortelijk onderzoek uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):