woensdag, 25. juni 2008 - 21:20

Onderzoek naar bedrijfsvoering EuroChamp

Assen

Het bestuur van Stichting EuroChamp laat een onderzoek uitvoeren naar de wijze van bedrijfsvoering binnen de stichting. Dit is dinsdagmiddag besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen gedeputeerde Anneke Haarsma en het bestuur van Stichting EuroChamp. De provincie heeft het bestuur gewezen op haar verantwoordelijkheid, omdat twijfels bij de provincie zijn ontstaan over de wijze van bedrijfsvoering binnen EuroChamp.

De provincie Drenthe heeft berichten ontvangen over mogelijke onregelmatigheden in de bedrijfsvoering bij de stichting. Dit was voor de provincie aanleiding om direct het bestuur voor een gesprek uit te nodigen. Het bestuur heeft aangegeven haar verantwoordelijkheid te nemen en een extern onderzoek te laten verrichten naar de doelmatigheid en rechtmatigheid van de bedrijfsvoering van stichting EuroChamp.

EuroChamp ontvangt van de provincie Drenthe een subsidie van 360.000 euro, lopend vanaf 2006 tot en met 2008. Ook ontvangt de stichting een bedrag van 330.000 euro aan subsidie van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Doel van deze subsidies is de stichting te professionaliseren en verder in de markt te zetten, het leggen van een structurele basis voor het organiseren van toekomstige topsportevenementen voor gehandicapten in Noord-Nederland en Drenthe en het promoten van de regio als topsportregio voor gehandicapten.

EuroChamp heeft daarvoor als opdracht meegekregen: Het ontwikkelen en organiseren van een World Serie of World games in Drenthe, het organiseren van training- en sportkampen en daaraan gekoppeld een regionaal facilitair netwerk in Drenthe en het organiseren van een internationaal congres op het raakvlak van de valide sport en de gehandicaptensport in Drenthe.
Provincie:
Tag(s):