dinsdag, 5. augustus 2008 - 18:22

Onderzoek naar explosieven in Peel

Venlo

Een firma gespecialiseerd in het opruimen van explosieven gaat vanaf maandag 11 augustus in de Peel een onderzoek instellen naar de aanwezigheid van explosief materiaal. Dit doet zij in opdracht van het waterschap Peel en Maasvallei, voorafgaand aan de werkzaamheden in het gebied. Het Waterschap gaat eind augustus een ondoorlatend scherm in de grond plaatsen aan de zuidwestkant van de Peel. Vanaf maandag 18 augustus wil het waterschap het verticale kwelscherm in de grond aanbrengen, zodat voor 1 september alles gereed is.

Door het plaatsen van het scherm wordt het weglekken van het grondwater uit de Peel sterk afgeremd. Zo wordt het waterpeil in de zuidwesthoek van het natuurgebied verhoogd met 2 tot 10 cm, afhankelijk van plaats en jaargetijde. Het scherm is noodzakelijk om het levend hoogveen in de zuidwesthoek van het hoogveengebied te herstellen. De hoogveenplanten hebben hier in droge jaren sterk te lijden onder verdroging. De maatregelen van Nieuw Limburgs Peil zorgen ervoor dat deze verdrogingseffecten sterk verminderen.
Provincie:
Tag(s):