maandag, 21. april 2008 - 16:06

Onderzoek naar geweld tegen overheidsdienaren

Den Haag

Er komt een verkennend onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van geweldsincidenten tegen politie, brandweer- en ambulancepersoneel, ambtenaren en bestuurders in Utrecht.

Dit hebben minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de korpsbeheerder van de politieregio Utrecht, de heer mr. A. Wolfsen, vandaag met elkaar afgesproken tijdens haar werkbezoek aan de regio. Agressie en geweld tegen overheidsdienaren neemt toe. Met de resultaten uit dit onderzoek wordt geprobeerd deze geweldsspiraal doorbreken. Ter Horst stelt voor het onderzoek 80.000 euro, kennis en expertise ter beschikking.

Agressie en geweld tegen overheidsdienaren belemmeren het goed kunnen uitvoeren van de (wettelijke) publieke taak. Hiermee is agressie en geweld niet alleen een aantasting van de integriteit van de individuele werknemer, maar ook een aantasting van het functioneren van de overheid. Het onderzoek zal bestaan uit een inventarisatie van de aard en omvang van agressie en geweld tegen overheidsdienaren, een analyse van de stand van zaken en aanbevelingen voor verbeteringen.

In het onderzoek staan de preventieve en repressieve acties van het openbaar bestuur, het openbaar ministerie en de politie centraal. Wat doen deze instellingen afzonderlijk en gezamenlijk om agressie en geweld en de daders aan te pakken? Hoe kunnen schadeclaims het beste op de daders verhaald worden? Wordt het wettelijke instrumentarium optimaal benut? De resultaten van het onderzoek worden eind 2008 verwacht. De minister gebruikt deze resultaten voor haar landelijke programma voor geweld tegen werknemers met een publieke taak (www.veiligepublieketaak.nl).

De Universiteit Utrecht voert het onderzoek uit. Een stuurgroep zal het onderzoek aansturen. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, het openbaar ministerie, de politie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De voorzitter is de burgemeester van Leusden, dhr. De Vet.
Provincie:
Tag(s):