maandag, 30. juni 2008 - 21:39

Onderzoek naar illegale vogelhandel

Regio

Het Dienstonderdeel Opsporing van de Algemene Inspectiedienst (AID) verricht een strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke handel in beschermde Europese vogels die in het wild zijn gevangen. In het kader van dit onderzoek zijn afgelopen weekend doorzoekingen geweest op twee woonadressen in Drenthe. Voorafgaand werd een transport onderschept aan de Belgische grens met daarin meerdere beschermde vogels. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.

De doorzoekingen zijn gedaan in samenwerking met het Interregionale Milieuteam Noord-Oost Nederland en het Regionaal Milieuteam van de Politie Twente. In de eerste woning en bijbehorende volières zijn ongeveer 160 vogels aangetroffen en in beslag genomen voor nader onderzoek. In de tweede woning zijn zeven levende en zes dode beschermde vogels in beslag genomen. Bij de doorzoekingen zijn geen aanhoudingen verricht.

Bij de gerichte grenscontrole vrijdagavond, werd het verdachte transport onderschept. Daarin zaten vijftien Europese beschermde (zang)vogels van enkele dagen oud. Sommigen waren voorzien van een valse pootring, anderen waren niet geringd. De jonge vogels zijn vermoedelijk in Zuid Europa uit nesten geroofd. De in beslag genomen vogels zijn ondergebracht bij gespecialiseerde opvangadressen.
Provincie:
Tag(s):