vrijdag, 8. februari 2008 - 19:43

Onderzoek naar niet gesprongen explosieven

’s-Hertogenbosch

In maart starten de gemeente ’s-Hertogenbosch en Waterschap Aa en Maas met de aanleg van de Ecologische Verbindingszone Stadsdommel. Uit verschillende onderzoeken in het verleden is gebleken dat er misschien niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de grond aanwezig zijn. Daarom wordt vanaf 11 februari extra bodemonderzoek gedaan.

De EVZ Stadsdommel heeft als doel de natuurgebieden ten zuiden van de stad ecologisch te verbinden met de Maas uiterwaarden. Door de oevers van de Stadsdommel op natuurvriendelijke manier in te richten ontstaan betere leefomstandigheden voor planten- en diersoorten. Daarbij is vooral van belang dat ‘trekkende’ vissoorten hun weg vinden naar de Dommel. Met dit project geven waterschap Aa en Maas en de gemeente ’s-Hertogenbosch een belangrijke impuls aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier.

Uit historisch- en detectie onderzoek is namelijk gebleken dat er mogelijk niet gesprongen explosieven uit WOII in de grond aanwezig zijn. Eventueel aanwezige explosieven moeten vóór aanvang van de werkzaamheden worden verwijderd. Tijdens het onderzoek wordt op circa 13 “verdachte� locaties de grond in lagen afgegraven. De eventueel aanwezige explosieven kunnen vervolgens door de Explosieven Opruimings Dienst verwijderd worden. De gecontroleerde werkwijze garandeert een volkomen veilige uitvoering.
Provincie:
Tag(s):