vrijdag, 12. december 2008 - 8:47

Onderzoek naar spoorwegpassage Foxholstermeer

Hoogezand-Sappemeer

In opdracht van de gebiedscommisie Westerbroek start een project ‘realisatie spoorwegtunnel Foxholstermeer’. Het doel is een veilige spoorwegpassage bij het Foxholstermeer te ontwikkelen en daarbij financieringsbronnen te zoeken. Daarmee zal het natuur- en recreatiegebied nog beter en veiliger toegankelijk zijn voor recreanten en omwonenden.

In eerste instantie vindt een studie plaats, die in maart 2009 moet leiden tot drie alternatieven voor een spoorwegtunnel en aanvullende maatregelen in de omgeving. Hiervoor worden de criteria en wensen voor mogelijke oplossingen geïnventariseerd van diverse partijen, zoals de gemeente Hoogezand-Sappemeer, ProRail/Arriva, waterschap Hunze en Aa’s en dorpsvereniging Westerbroek
Provincie:
Tag(s):