donderdag, 27. maart 2008 - 13:00

Onderzoek naar veiligheid brandweerduikers (mmm staat er al in)

Terneuzen

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) gaat een onderzoek instellen naar de duikveiligheid van brandweerduikers. Aanleiding is het ongeval tijdens de duikinzet in het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Hierbij kwam een brandweerduiker om van het korps Terneuzen.

Omdat dit ongeval overeenkomsten heeft met duikongevallen met dodelijke afloop in Utrecht (2001) en Urk (2007) zal de algehele duikveiligheid van brandweerduikers onder de loep worden genomen.

Als de kans op herhaling reëel lijkt, is het van belang om de belanghebbenden hierover zo snel mogelijk te informeren. Dat is hier het geval. De Inspectie OOV heeft bij de besturen van brandweren met duikers daarom bij brief van 20 maart 2008 aandacht gevraagd voor enkele voorzieningen en maatregelen voor het optreden in noodsituaties.

In die brief is ook toegezegd dat de besturen opnieuw zullen worden geïnformeerd als meer informatie beschikbaar komt over de toedracht en de oorzaak van dit ongeval die voor hen en hun duikteam(s) direct van belang kunnen zijn, ook als de onderzoeken nog niet volledig zijn afgerond.
Provincie:
Tag(s):