dinsdag, 22. april 2008 - 9:26

'Onderzoek naar veiligheid in tunnels blijft nodig'

Rotterdam

Tunnels onderzoeken blijft nodig. Dat valt af te leiden uit de jaarlijkse tunneltest die de ANWB in samenwerking met de Europese zusterclubs heeft uitgevoerd. Er zijn 31 tunnels in elf landen onder de loep genomen. Tien tunnels scoorden zeer goed, vijf waren goed, zeven kregen het oordeel voldoende, twee waren onvoldoende en zeven ‘slecht’.

De Maastunnel krijgt het oordeel voldoende. Dit is een verbetering sinds de laatste test in 2003. In de nabije toekomst worden in de Maastunnel nog enkele verbeteringen doorgevoerd. Zo is de tunnelbeheerder van plan de nooduitgangen te vernieuwen en borden te plaatsen waar de dichtstbijzijnde uitgang is. Tevens is men van plan om luidsprekers op te hangen.

De slechtse resultaten komen uit Italië. Drie van de vijf onderzochte tunnels zijn als slecht beoordeeld. Ook is opvallend dat alle drie geteste tunnels uit Noorwegen de beoordeling slecht krijgen.
Deze tunnels scoren zo slecht doordat zij bijvoorbeeld geen automatisch brandalarm hebben, te weinig nooduitgangen bezitten en bij calamiteiten vuur en hitte kan doordringen in de vluchtgangen.
Provincie:
Tag(s):