woensdag, 30. januari 2008 - 16:00

Onderzoek naar verkeersstromen ring Groningen

Groningen

Vanaf 4 februari laat Rijkswaterstaat gedurende twee weken onderzoek uitvoeren naar de verkeersstromen op de A7 Ring Groningen. Hiervoor komen in de bermen langs de ring in totaal 5 camera’s te staan om reistijden van voertuigen te meten.

Met de uitkomsten van de metingen wil Rijkswaterstaat nagaan wat het effect is van enkele maatregelen die de doorstroming van het verkeer op de Groninger ring moeten verbeteren.

De ring Groningen is onderdeel van de snelweg A7, die vanuit Noord Holland via de Afsluitdijk naar Duitsland leidt. Dagelijks maken tussen de 60.000 en de 70.000 voertuigen gebruik van de ringweg rond Groningen. De combinatie van doorgaand verkeer en lokaal verkeer leidt op bepaalde momenten tot problemen met de doorstroming.
Provincie:
Tag(s):