zaterdag, 9. februari 2008 - 21:05

Onderzoek naar verkoop bedrijfsterreinen in Hoogeveen

Hoogeveen

De fractievoorzitters van alle in de gemeenteraad van Hoogeveen vertegenwoordigde raadsfracties hebben de rekenkamercommissie verzocht onderzoek te doen naar de verkoop van bedrijfsterreinen in de jaren 1999 tot en met 2006 en de administratie daarvan. In de bijeenkomst van 6 februari 2008 heeft de rekenkamercommissie besloten op dit verzoek in te gaan en het onderzoek op te starten. Naar verwachting kunnen de resultaten van het onderzoek ruim voor de zomervakantie worden gepresenteerd.

Enkele leden van de fractie van Gemeentebelangen hebben naar aanleiding van diverse signalen uit de samenleving onderzoek verricht naar de verkoop van bedrijfsterrein in de jaren 1999 tot en met 2006. Omdat dit onderzoek niet alle onhelderheid heeft kunnen wegnemen met betrekking tot onder andere de juistheid en volledigheid van de dossiers, de verstrekte overzichten en de rechtmatigheid van besluitvormingsprocedures, hebben de fractievoorzitters (na globaal op de hoogte te zijn gebracht van het onderzoek) aan de rekenkamercommissie gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen ten aanzien van de verkoop van gronden en de raad hierover te rapporteren.

De rekenkamercommissie Hoogeveen bestaat uit drie onafhankelijke leden, de heren Elias de Haan (voorzitter), Frank Galesloot en Iwan Valk en twee leden van de Hoogeveense gemeenteraad, de heren Jan Steenbergen en Anno Wietze Hiemstra.
Provincie:
Tag(s):