maandag, 9. juni 2008 - 18:29

Onderzoek naar zwerfjongeren en tienermoeders

Apeldoorn

Studenten van Hogeschool Windesheim hebben onderzoek gedaan onder tienermoeders en zwerfjongeren in Apeldoorn. De studenten Maatschappelijk werk en Dienstverlening onderzochten de omvang van beide groepen, de problemen die zij mogelijk ervaren en of het zorgaanbod aansluit op de behoeften van de jongeren.

De Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis neemt de rapporten met de conclusies van het onderzoek dinsdag 10 juni in ontvangst.

Aanleiding voor het onderzoek was het Regionaal Kompas, waar tienermoeders en zwerfjongeren een belangrijke doelgroep voor zijn. Om de zorg aan deze groep beter af te stemmen was meer inzicht in de kenmerken en de problemen noodzakelijk.

De voornaamste conclusie van het onderzoek is dat het onder jonge moeders en zwerfjongeren erg onduidelijk is waar ze moeten zijn met hun hulpvragen, zeker bij meerdere problemen tegelijk. In dat laatste geval worden hulpvragers nog wel eens van het kastje naar de muur gestuurd en komen zo uiteindelijk nergens terecht. Op basis van de aanbevelingen van de Zwolse studenten richt de gemeente vanaf 15 juni een coördinatiepunt op voor instanties die zorg bieden aan tienermoeders. Dat coördinatiepunt wordt ondergebracht bij het RIBW, in het Portaal.

Voor de hulp aan zwerfjongeren wordt een pilotproject ‘ketenaanpak’ opgestart. Dit project maakt deel uit van een landelijk project met vier pilotgemeenten, de federatie opvang en de Stichting Zwerfjongeren Nederland.
Provincie:
Tag(s):