donderdag, 6. maart 2008 - 12:13

Onderzoek parketpolitie afgerond

Utrecht

Het Utrechtse korps heeft de disciplinaire onderzoeken in verband met wangedrag naar negen medewerkers van de parketpolitie die op 3 september 2007 startten, afgerond. In de loop van het onderzoek werd naar nog één medewerker een disciplinair onderzoek ingesteld. Gedurende het onderzoek zijn deze medewerkers buiten functie gesteld of belast met taken binnen een andere afdeling.

Op basis van de onderzoeken zijn zeven medewerkers om verschillende redenen bestraft. Vijf medewerkers zijn ontslagen, één medewerker heeft zelf ontslag genomen en één medewerker heeft een berisping gekregen. Ten aanzien van twee medewerkers bleek geen sprake van plichtsverzuim. Zij zijn weer werkzaam bij de afdeling.

Uit het onderzoek is gebleken dat het geconstateerde wangedrag voornamelijk jegens collega’s plaatsvond en in vier gevallen bij arrestanten. Twee medewerkers maakte zich schuldig aan seksueel ongewenst gedrag jegens collega’s. Meerdere medewerkers bleken gezag en aansturing van leidinggevenden niet te accepteren en politiemiddelen oneigenlijk te gebruiken.
Provincie:
Tag(s):