dinsdag, 26. augustus 2008 - 22:24

Onderzoek reisgedrag bij grensovergangen A7 en A37

Zwartemeer

Rijkswaterstaat gaat op dinsdag 2 september aanstaande bij de grensovergangen op de A7 (Nieuweschans) en op de A37 (Zwartemeer) het reisgedrag van voorbijkomende voertuigen onderzoeken. Rijkswaterstaat wil door dit onderzoek beter inzicht krijgen in onder andere de herkomst en bestemming van de automobilisten en vrachtauto’s. De uiteindelijke resultaten worden gebruikt als aanvulling op de reeds beschikbare informatie over het aantal voertuigen dat op deze wegen rijdt.

Voor het onderzoek worden tussen 7.00 en 19.00 uur alle kentekens van het passerende verkeer, zowel vrachtauto’s als personenauto’s, genoteerd. Uit de geregistreerde kentekens wordt vervolgens een steekproef getrokken.

Rijkswaterstaat vraagt vervolgens bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer de adressen op die bij de kentekens horen. Deze automobilisten krijgen na enkele dagen een envelop met een enquêteformulier thuis gestuurd en het verzoek om deze enquête in te vullen en te retourneren. In het formulier wordt onderscheid gemaakt tussen vrachtverkeer en personenvervoer. Bij het vrachtverkeer wordt specifiek gevraagd naar de belading en de frequentie waarin het traject wordt afgelegd. Aan de reizigers van de personenauto wordt onder andere ingegaan op het traject, het aantal inzittenden en de reden van de reis (zakelijk, recreatief).

Een soortgelijk onderzoek heeft Rijkswaterstaat in juni 2004 ook uitgevoerd.

Met nadruk wordt er op gewezen dat de kentekens uitsluitend voor dit onderzoek worden genoteerd en niet voor andere doeleinden. De enquêteformulieren worden volledig anoniem behandeld en na beëindiging van het onderzoek vernietigd.

De resultaten van het onderzoek worden eind december 2008 verwacht.
Provincie:
Tag(s):