maandag, 14. juli 2008 - 19:55

Onderzoeksraad ziet af van onderzoek naar TU brand

Delft

De onderzoeksraad voor veiligheid ziet af van een nader onderzoek naar de brand in het gebouw van de faculteit bouwkunde op 13 mei. Dat heeft de gemeente Delft laten weten.

“De voorbereiding op een eventuele brand heeft zowel vanuit het bevoegd gezag als vanuit de universiteit in de praktijk geresulteerd in een onfortuinlijke maar niet ongelukkige afloop. Wij maken een dossier op in het kader van onze aandacht voor brandveiligheid in relatie tot het (veranderend) gebruik van gebouwen waar veel mensen komen. De onderzoeksraad is niet voornemens het onderzoek naar deze brand voort te zetten�, aldus de onderzoeksraad in een reactie richting gemeente.

De onderzoeksraad voor veiligheid is een onafhankelijk orgaan dat zelf beslist welke rampen, zware ongevallen en andere voorvallen nader moeten worden onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats als er vermoedens bestaan van structurele veiligheidstekorten. Op grond van onderzoek doet de raad aanbevelingen voor maatregelen die kunnen leiden tot een veiliger samenleving en die maatschappelijke onrust wegnemen.

Het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) voert momenteel in opdracht van de gemeente Delft een onderzoek uit naar de brand. Dat onderzoek wordt in september afgerond. De eerste tussenrapportage wordt eind juli verwacht.
Provincie:
Tag(s):