maandag, 4. februari 2008 - 17:26

Ongebluste kalk in sloot Akkrum

Akkrum

De bermsloot op It Patroan, een weg op bedrijventerrein Spikerboor in Akkrum, is verontreinigd met ongebluste kalk. Wetterskip Fryslân heeft dit na bemonstering van de sloot vastgesteld. De verontreiniging is veroorzaakt door uitloging van stoffen uit staalslakken en geeft een verhoogd PH gehalte. De slakken zijn gebruikt als terreinverharding door het bedrijf Dam Beton. Als men in aanraking komt met het water kan dat irritatie van de huid en van de slijmvliezen veroorzaken.

Het bedrijf Dam Beton staat onder milieutoezicht van provincie Fryslân. De gemeente Boarnsterhim is op dit moment verantwoordelijk voor het aspect van volksgezondheid en heeft dan ook direct maatregelen getroffen door het aanbrengen van waarschuwingsborden en het afzetten van de bermsloot met lint. Wetterskip Fryslân en provincie Fryslân zijn in overleg met Dam Beton om de sloot leeg te pompen. Daarna wordt ook de bodem schoon gemaakt. Met het bedrijf worden afspraken gemaakt om herhaling van de verontreiniging in de toekomst te voorkomen. De bermsloot grenst niet aan woningbouw.
Provincie:
Tag(s):