vrijdag, 22. augustus 2008 - 9:20

Onthulling Frysk Festivalbaken van Westergeest

Kollum

Op vrijdag 22 augustus 2008, ’s morgens om 11 uur onthult locoburgemeester Reinoud Koster van de Gemeente Kollumerland c.a. het baken van Westergeest aan de Eelke Meinertswei. Dit baken is gebouwd in het kader van het Frysk Festival. Een groep vrijwilligers heeft een paar weken met veel plezier aan het 8 meter hoge en 5 meter brede kunstwerk gewerkt.

Het Frysk Festival heeft alle dorpen en buurtschappen in de provincie uitgedaagd om een baken te bouwen. Dat baken moest worden gemaakt van gebruikte materialen. Wie het mooiste baken bouwt, wint een Frysk Festival voorstelling voor dorp of buurt. Het project heet ‘Hjir en dêr’. Het dorp Westergeest heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging.

Westergeest is één van de twaalf deelnemende dorpen. Op 28 augustus komt de jury alle twaalf kunstwerken in heel Fryslân beoordelen. Het dorp van het winnende kunstwerk krijgt op 30 augustus, ’s middags om vier uur een concert bij het baken.
Provincie:
Tag(s):