vrijdag, 28. maart 2008 - 17:07

Ontmoeting met de Moslimgemeenschap na vertoning Fitna

Apeldoorn

Op 4 april gaat wethouder Blokhuis in gesprek met de Moslimgemeenschap van Apeldoorn. Hij wil met hen spreken over het integratiebeleid. Het college van B en W heeft hierover juist vorige week een notitie uitgebracht. Rode draad daarvan is effectieve communicatie en oprechte ontmoeting. Deze wordt op 3 april besproken in de Politieke markt. Aanleiding voor de afspraak is de film Fitna van de heer Wilders.

Volgens wethouder Blokhuis is in Apeldoorn sprake van een constructieve dialoog met de Moslimgemeenschap en zijn er goede contacten tussen de Moslimgemeenschap en de Apeldoornse kerken. “We gaan respectvol met elkaar om�, aldus de wethouder. “Wij willen met ons integratiebeleid bruggen bouwen�. Volgens hem levert de film van de heer Wilders geen positieve bijdrage aan het integratiebeleid.

De afspraak op 4 april was al enige tijd geleden gemaakt in afwachting van het verschijnen van de film. Nu de film van de heer Wilders afgelopen donderdag op internet is verschenen, is vandaag door het college van B en W bij de Moslimgemeenschap nagegaan of deze ontmoeting op een eerder tijdstip zou moeten plaatsvinden. Daaraan bleek geen behoefte te bestaan.
Provincie:
Tag(s):