donderdag, 31. januari 2008 - 14:30

Ontwerper steiger Amercentrale in hoger beroep veroordeeld

’s-Hertogenbosch

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft donderdag 31 januari de ontwerper van de steiger in de Amercentrale veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Het hof acht de man schuldig aan het instorten van de steiger in de verbrandingsketel op 28 september 2003. Hierbij verloren vijf mensen het leven en raakten drie personen gewond.

Voor het beantwoorden van de vraag of het instorten van de steiger aan het ontwerp moest worden toegeschreven zijn door het openbaar ministerie deskundigenrapporten van TNO ingebracht. Hierin toont TNO aan dat de instabiliteit van de steiger de oorzaak van het bezwijken was. Deze instabiliteit zou zijn ontstaan door gebreken in de steiger als gevolg van de onvolledigheid van het ontwerp.

Op verzoek van de verdediging heeft een deskundige, dr. Y. Willems, het bezwijken van de steiger onderzocht. Hij kwam tot de conclusie dat de oorzaak van het ongeval niet bij het ontwerp van de steiger lag, maar bij de ondergrond waarop de steiger was gebouwd.

Het hof heeft prof. ir. H.H. Snijder gevraagd een oordeel te geven over de door TNO en dr. Willems gehanteerde onderzoeksmethoden. Deze concludeerde dat de door TNO gehanteerde onderzoeksmethode goed was en op de juiste wijze was uitgevoerd.

Hij had kritiek op de uitvoering van het onderzoek van dr. Willems. Prof. Snijder onderschrijft de conclusie van TNO dat instabiliteit van de steiger de oorzaak is geweest van het steigerongeval. Met name gebreken in het onderste deel van de steiger hebben aan het bezwijken bijgedragen.

Het hof verwijt de ontwerper zeer nalatig en ondeskundig handelen. Hij had zich moeten afvragen of hij voor het ontwerpen van deze steiger bekwaam genoeg was. Bovendien had hij passende maatregelen moeten nemen, toen tijdens de bouw van de steiger doorbuigingen werden waargenomen.

Onervaren steigerontwerper
De ontwerper was onervaren in het ontwerpen van dit soort complexe steigers. Hij heeft ten onrechte gemeend de steiger te kunnen ontwerpen, zonder voldoende kennis te nemen van de toepasselijke voorschriften en zonder volledige berekeningen uit te voeren.

Het hof verwijt het bedrijf waarvoor hij werkte onverantwoorde risico’s te hebben genomen door een zo zware opdracht eenvoudig bij verdachte neer te leggen. Het hof overweegt dat dit overigens de eigen verantwoordelijkheid van de ontwerper als specialistisch vakman niet uitsluit.

Door de advocaat generaal was een straf geëist van tweemaal 240 uren onbetaalde arbeid en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Het hof achtte, mede gelet op de fatale gevolgen, deze straf te laag, maar neemt wel de medeschuld van de werkgever in aanmerking. De rechtbank Breda legde op 24 mei 2006 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op van 12 maanden.
Provincie:
Tag(s):