vrijdag, 25. januari 2008 - 10:18

Ontwikkeling nieuw park in waterwingebied

Zeist

Drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeente Zeist en woningbouwvereniging De Kombinatie gaan samen werken aan de ontwikkeling van een nieuw park in het waterwingebied aan de Bergweg in Zeist. Het bijzondere aan de ontwikkeling van dit park is dat de partners zich inzetten voor de combinatie van de functies waterwinning en recreatie in een groene omgeving.

Het park moet een impuls geven aan het woonklimaat en de omgeving. Maandag 28 januari aanstaande ondertekenen dhr. F.A. Jutte, dhr. D.A.C.A. Gudde en dhr. W. de Bruin namens de partijen een intentieovereenkomst om gezamenlijk te werken aan de herinrichting van dit gebied.

Het terrein aan de Bergweg wordt sinds 1896 gebruikt als waterwingebied door drinkwaterbedrijf Vitens en wordt grotendeels gebruikt als hondenuitlaatplek en trapveld. Het terrein kent kansen om een park te realiseren dat een duidelijke meerwaarde heeft voor de omgeving, de omwonenden en de drie betrokken partijen. De mogelijkheden voor het uiteindelijke ontwerp worden mede bepaald door de eisen en wensen van de betrokken partijen.

Tijdens dit proces worden de omwonenden geïnformeerd en gevraagd om mee te denken over de invulling van het park. Het streven van de drie partijen is een parkbeleving voor nu en later te creëren met garanties voor het drinkwater.
Provincie:
Tag(s):