woensdag, 13. februari 2008 - 20:55

Ook escortbranche in Amsterdam vereist vergunning

Amsterdam

Per 1 februari 2008 is het verboden om zonder vergunning een
escortbemiddelingsbedrijf te exploiteren. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor de Algemene Plaatselijke Verordening gewijzigd. Bij de aanvraag van een vergunning wordt de ondernemer onder meer getoetst aan de wet Bibob. Dit heeft de gemeente Amsterdam woensdag laten weten.

Het stadsdeel Centrum voert deze nieuwe regeling voor de hele gemeente uit. Recent onderzoek wijst uit dat de escortbranche de afgelopen jaren flink is gegroeid, mogelijk zelfs verdubbeld. De invoering van de vergunningplicht voor de escortbranche is voor de gemeente een belangrijk instrument tegen misstanden in deze sector.

Er is een landelijk vergunningstelsel voor de escortbranche in voorbereiding. Dit is volgens de gemeente belangrijk omdat de branche bovenlokaal opereert. Voor het verkrijgen van een vergunning voor een escortbedrijf zijn een vast adres en telefoonnummer vereist.

Daarnaast moet er gewaarborgd zijn dat de prostituees vrijwillig hun diensten verlenen en moet er sprake zijn van een veilige situatie en goede gezondheidszorg.

De regeling geldt voor alle escortbemiddelingsbedrijven die in de gemeente Amsterdam gevestigd zijn. Bestaande escortbedrijven hebben zestig dagen de tijd om een vergunning aan te vragen en mogen tijdens de termijn dat er over de aanvraag wordt beslist openblijven.

De vergunningplicht voor de escortbranche wordt op dit moment via advertenties bekend gemaakt aan de ondernemers. Escort zonder bemiddeling valt niet onder deze regeling en is dus niet vergunningplichtig.
Provincie:
Tag(s):