donderdag, 10. april 2008 - 15:55

Ook in hogerberoep Hells Angels niet verboden

Amsterdam

Het gerechtshof van Amsterdam heeft in hogerberoep bepaald de Stichting Hells Angels Amsterdam niet verboden te verklaren. Eerder had het Openbaar Ministerie bij de rechtbank een verzoek gedaan om dit verbod. Dit om dat de ‘werkzaamheid’ van de Stichting in strijd is met de openbare orde. De rechtbank heeft dit verzoek afgewezen en het gerechtshof heeft de uitspraak bekrachtigd.

Het hof constateert dat zich rond de Stich­ting een aantal ernstige incidenten heeft voorgedaan die, zij het dat zij verspreid zijn over een periode van een ruim aan­tal jaren, aanwijzingen vormen dat de Stichting zich met enige regelmaat heeft schuldig gemaakt aan gedragingen die aanleiding konden zijn tot strafvervolging. Het hof constateert ook dat naast de Stichting sprake is van een vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid, het Chapter Amsterdam met members, waarvan het handelen niet zonder meer aan de Stichting kan worden toegerekend. Van deze vereniging is geen ontbinding gevorderd.

Naar het oordeel van het hof moeten aan het verbieden van een rechtspersoon, gezien de in de Grondwet en het Europees verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden gegeven waarborg van de vrijheid van vereniging, zware eisen worden gesteld. Nodig is dat de verweten gedragingen een structureel karakter hebben. Nadat het hof de verweten gedragingen heeft onderzocht, komt het tot de conclusie dat aan de wettelijke eisen die aan het verbieden van de Stichting als rechtspersoon worden gesteld, niet is voldaan.
Provincie:
Tag(s):