maandag, 29. september 2008 - 10:17

Op Wereldreis door Leek

Leek

Op dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober a.s. gaan 233 kinderen op Wereldreis door Leek. Op Wereldreis door Leek is een mondiale zoektocht in de directe omgeving van kinderen naar de oorsprong van verschillende producten. Zo maken de leerlingen van zeven basisscholen kennis met onderwerpen als wereldwijde handel, fair trade, de relatie van grondstoffen tot het milieu en het handelingsperspectief van henzelf als consument.

De gemeente Leek vindt het vanuit haar Millenniumdoelstellingen waardevol om de leerlingen deze Wereldreis in Leek aan te kunnen bieden. Ook de provincie Groningen draagt bij in de kosten.

Het Centrum voor Ontwikkelingsamenwerking (COS) Groningen heeft 28 winkels in het Centrum van Leek bereid gevonden aan het project mee te werken. De leerlingen gaan in groepen bij de verschillende winkels langs om daar aan de hand van een routeboekje antwoorden op vragen te verzamelen. Per groepje worden zes winkels bezocht. Op school vindt een nabespreking van de ontdekkingen over de herkomst van de producten plaats met behulp van een door de gemeente Leek aangeboden Wereldkaart. Het doel is om kinderen bewust te maken dat zij door hun koopgedrag invloed op de wereldhandel uit kunnen oefenen. De leraren bereiden de kinderen op school voor op hun Wereldreis.

De deelnemende scholen zijn: cbs Van Panhuysschool, cbs de Tweesprong, gbs de Springplank, cbs de Oleander, obs het Veenpluis, obs de Jonge Hondenhoek en obs de Centrumschool.
Provincie:
Tag(s):