dinsdag, 25. november 2008 - 20:39

Op zoek naar 'gepikte' tuintjes

Zuidhorn

De gemeente Zuidhorn is gestart met de inventarisatie van het gemeentelijk groen. Eén van de onderdelen van deze inventarisatie is de categorie “mogelijk illegaal groen�, dat wil zeggen zonder toestemming van de gemeente in gebruik genomen groenstroken. Wanneer openbare groenstroken illegaal in gebruik genomen worden verliezen ze hun originele bestemming en functie.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer groenstroken onderdeel uitmaakten van de groene hoofdstructuur of wanneer ze bedoeld waren om bij te dragen aan de verkeersveiligheid. De gemeente wil ervoor zorgen dat de genoemde groenstroken hun originele bestemming en functie weer terugkrijgen. Daarnaast is het zonder toestemming in gebruik hebben van openbare groenstroken in strijd met het eigendomsrecht van de gemeente.

Degene die illegaal groen in gebruik genomen heeft zal per brief op de hoogte gesteld worden van de situatie en het voorstel van de gemeente.
Provincie:
Tag(s):