woensdag, 10. september 2008 - 23:00

Op zoek naar verhalen over religieus erfgoed in Gelderland

Gelderland

In het Gelderse landschap is verrassend veel erfgoed te vinden dat direct of indirect met religie te maken heeft, zoals wegkruizen, wegkappelletjes, grafheuvels, kerkenpaden, lijkwegen, heilige bomen, pastorietuinen, processieparken, Calvariebergen.

Veel mensen weten niet meer waar die voor dienen. Maar veel ouderen weten dit vaak nog wel en kunnen daar mooi over vertellen. Landschapsbeheer Gelderland is op zoek naar verhalen over het beleven en gebruiken van deze pittoreske, vaak achteraf gelegen landschaps-elementen om het vast te leggen voor later. En naar mensen die deze verhalen willen vastleggen.

Landschapsbeheer Gelderland organiseert daarom in Gelderland een project Oral History, ook wel mondelinge geschiedenis genoemd. Dit project is een onderdeel van het festival ‘Geloven in Gelderland’, een festival met allerlei publieksactiviteiten over het religieus erfgoed in Gelderland. Voor jong en oud, religieus of niet, geïnteresseerd in kunst, cultuur en geschiedenis. Het festival sluit aan bij het landelijk ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’.

In dit Oral History project gaat het om religieus erfgoed in het landschap. Door middel van vraaggesprekken gaan we vastleggen hoe mensen deze religieuze landschapselementen beleven en gebruiken. We zoeken mensen uit Gelderland die zelf kunnen vertellen over hun ervaringen met deze religieuze elementen in het landschap. Het gaat dus niet om geloofsovertuiging en ook niet om verhalen uit de tweede hand, maar om de eigen ervaring.

Kent u iemand met een verhaal of wilt u zelf graag een verhaal uit eigen ervaring delen? Herinnert u zich nog de paadjes naar de zondagschool in het buitengebied? Kent u nog een landloperskerkhof? Heeft u vroeger in een processie gelopen? Heeft u iets meegemaakt bij een wegkapel? Heeft u een begrafenisstoet meegemaakt die van de boerderij over zogenaamde lijkenpaden naar de kerk liep? Heeft u wel eens een lapje in een koortsboom gehangen of bij een vruchtbaarheidsboom gestaan? Was u vroeger als hovenier werkzaam bij het onderhoud van de beplanting bij begraafplaatsen, Calvariebergen, wegkruizen en wegkapellen? Naar al die mooie verhalen zijn we op zoek. Meld u zich bij hun aan!

De Stichting is op zoek naar mensen uit Gelderland die deze verhalen over het religieuze erfgoed willen vastleggen door middel van Oral History interviews. Interesse in geschiedenis en goed kunnen luisteren is belangrijk. Voorkennis of ervaring met interviewen is niet noodzakelijk. U volgt een cursus Oral History, die het interviewen met behulp van praktische training aanleert, zodat u goed bent voorbereid.

Deelname, theorieboekje en opname-apparatuur is gratis, dankzij Provinciale subsidie. De cursus wordt aangeboden in Hotel de Bosrand in Ede op 20 en 27 september en in het IJsselpaviljoen in Zutphen op 11 en 25 oktober. Na de cursus gaat u gefaciliteerd door Landschapsbeheer Gelderland interviews afnemen. In januari kunt u ervaringen uitwisselen op een terugkomdag. Bij Landschapsbeheer hebben we er in ieder geval enorm veel zin en hopen dat zich veel mensen aanmelden voor de cursus.

Bent u iemand die een mooi verhaal weet te vertellen en komt u uit Gelderland? Of kent u iemand met een verhaal? Wilt u een cursus Oral History volgen? Neem dan contact op met Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of mail naar info@landschapsbeheergelderland.nl. Meer informatie vindt u op www.geloveningelderland.nl en www.landschapsbeheergelderland.nl.
Provincie:
Tag(s):