woensdag, 4. juni 2008 - 18:42

Opdracht Gasthuispoort wéér voor Crepain Binst

Breda

Architectenbureau Crepain Binst gaat aan de slag om een aangepast stedenbouwkundig plan te ontwikkelen voor het project Gasthuispoort in de binnenstad. Het gaat om de voormalige panden van Hendriks, de gemeentelijke kantoren SAW en de Kredietbank aan de Kennedylaan en om het pand Veemarktstraat 58a

Burgemeester en wethouders geven Crepain Binst opdracht in overleg met de gemeente, een kostendeskundige en een makelaar te komen tot een financieel haalbaar plan. Onderdeel van dat plan zal zijn het pand Veemarktstraat 58a. Het pand verkeert al jaren in slechte staat.

Omdat het college de stedenbouwkundige uitstraling van het pand wil behouden voor de stad, is het de bedoeling dat het wordt vervangen door nieuwbouw in dezelfde omvang, dat wil zeggen in de oorspronkelijke gevellijn en massa. Crepain Binst heeft de opdracht in het nieuwe ontwerp hiermee rekening te houden.

Crepain Binst maakte in 2006 een stedenbouwkundig schetsontwerp voor de Gasthuispoort. Op basis van reacties van omwonenden en de onvrede met de dure ondergrondse parkeergarages is het plan nadien op onderdelen aangepast.

Het nieuwe plan moet in september 2008 klaar zijn. Betrokken omwonenden en bedrijven in de omgeving zijn inmiddels per brief geïnformeerd over het collegebesluit.
Provincie:
Tag(s):