maandag, 21. januari 2008 - 22:24

Open brief roept op tot 'kalme' reactie op anti-koranfilm Wilders

Lelystad

Donderdag 24 januari wordt voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering een open brief aangeboden aan burgemeester Margreet Horselenberg. De open brief, een initiatief van de Stichting Nidaa Ul Islam, heeft tot doel op voorhand af te spreken dat rustig zal worden gereageerd op het eventueel uitbrengen van een anti-Koranfilm door het PVV-kamerlid Geert Wilders, ‘opdat alle mogelijkheden benut zijn om rust en stabiliteit in de Lelystadse samenleving te behouden’.

De brief is ingediend tijdens een overleg vorige week van burgemeester Horselenberg met diverse maatschappelijke organisaties. Alle organisaties, ook zij die niet bij het overleg van vorige week aanwezig waren, krijgen de gelegenheid om de brief, voorafgaand aan de raadsvergadering, te ondertekenen. In het Stadhuis is daarvoor de VIP-zaal speciaal geopend op donderdag 24 januari vanaf 18.30 uur. Na het zetten van ieders handtekening zal de brief door een vertegenwoordiger van de Stichting Nidaa Ul islam namens alle ondertekenaars aan de burgemeester worden aangeboden.

Open brief
Lelystad, 24-01-2008

Open brief aan bevolking Lelystad en omstreken

Heden willen wij kenbaar maken aan de bevolking van Lelystad dat de Koranverfilming van PVV-voorman Wilders, wat ons betreft niet zal leiden tot onrust.
Wij vinden dat de film, thans met onbekende inhoud, dermate veel onrust veroorzaakt, dat we proactief hierop moeten reageren. En de bevolking tenminste moeten laten weten dat wij actief onze achterban zullen informeren, opdat alle mogelijkheden benut zijn om rust en stabiliteit te behouden.

Het is dan ook onze primaire taak in deze roerige tijden, dat daar waar polariserende politici hun onverantwoordelijke gedrag niet staken, wij met geduld, wijsheid en kalmte onze verantwoordelijkheid wél nemen, om een verdraagzame samenleving in Lelystad positief te dienen.
Zoals gebruikelijk spreken wij in Lelystad met enige regelmaat met de lokale overheid. Daar is géén brief vanuit Den Haag voor nodig.
En zo zullen wij onze brief ook aan de burgemeester van Lelystad aanbieden, als teken van onze innige betrokkenheid bij de samenleving direct om ons heen.

Mochten er naar aanleiding van de film, als die verschijnt, vragen opkomen bij de bevolking van Lelystad, dan zijn we graag bereid om hierop actief in te gaan.
Wij zullen de dialoog niet uit de weg gaan.
Provincie:
Tag(s):