donderdag, 21. februari 2008 - 18:54

Openbaar onderwijs verzelfstandigen

Groningen

Het college van B&W heeft het voornemen om het openbaar onderwijs in Groningen met ingang van 2010 te verzelfstandigen. Dit betekent dat een zelfstandig schoolbestuur in stichtingsvorm verantwoordelijk wordt voor het openbaar onderwijs en de daaronder vallende scholen van het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De komende maanden wil het college met de gemeenteraad, schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen van gedachten wisselen over de precieze invulling van de nieuwe bestuursvorm.

De scholen hebben zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot professionele en zelfstandige organisaties die goed in staat zijn zelfstandig vorm en inhoud te geven aan het onderwijs en, in samenspraak met partners, aan de maatschappelijke opdracht.

Ook bij de nieuwe bestuursvorm blijft het college betrokken bij het openbaar onderwijs. Het onderwijs is een publieke zaak. Daarom wil het college daar verantwoordelijkheid voor blijven nemen. Wel stelt het stadsbestuur voor om op een nieuwe manier inhoud te geven aan de toezichthoudende rol van de gemeente(raad).

De afgelopen jaren voerde het college met de gemeenteraad, de scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders een discussie over de toekomst van het openbaar onderwijs. Over één ding is iedereen het eens: we kunnen trots zijn op ons openbaar onderwijs! Uit deze discussies bleek ook dat een slagvaardiger bestuur, dat dichterbij de scholen staat, wenselijk is.

Op 4 maart a.s. bespreekt de raadscommissie Onderwijs en Welzijn het voorstel. Daarnaast wil het college het voornemen verder vormgeven samen met het onderwijsveld.
Provincie:
Tag(s):