vrijdag, 22. augustus 2008 - 21:59

Opening schakelklas de Bolster

Oss

Wethouder Chris Ermers en directeur van Openbare Basisschool de Bolster Dave Leijser, openen samen met kinderen en ouders op woensdag 27 augustus de Bolster-Schakelklas. Zowel ouders en kinderen laten vervolgens zien hoe gewerkt wordt en er liggen materialen uitgestald.

De schakelklas is een preventieve aanpak. Kinderen uit groep 1 en 2 krijgen in de Schakelklas een jaar lang intensief taalonderwijs. Hiermee wordt voorkomen dat hun taalvaardigheid afneemt. Dat de taalvaardigheid terugloopt, is een maatschappelijke trend. Er worden minder kranten en boeken gelezen terwijl tv en computers onvoldoende de taalontwikkeling stimuleren. Een gevolg hiervan is dat een groep kinderen van huis uit te weinig taalbagage meekrijgt om goed mee te kunnen in het onderwijs. Schakelklassen vormen hier een antwoord op. Ook in Oss.

Omdat een aantal kleuters op twee ochtenden per week naar de Schakelklas gaan, is er op de Bolster ruimte in de reguliere groepen 1 en 2 voor de oudere peuters. Zo kunnen zij alvast aan de ‘grote school’ wennen en extra aandacht krijgen van de juf of meester, ook voor taal, als het nodig is.

Behalve Openbare Basisschool de Bolster realiseert het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Maasland (SPOM) in opdracht van de gemeente ook schakelklassen op basisscholen De Nieuwe Link en Mozaïek.
Provincie:
Tag(s):