woensdag, 13. februari 2008 - 22:01

'Operatie Water Weg'

Etten-Leur

Op maandag 18 februari a.s. heeft de officiële start plaats van “Operatie Water Weg� in Etten-Leur. Burgemeester drs. J. van Agt, dijkgraaf J. Vos van het waterschap Brabantse Delta en projectwethouder F. de Bekker verrichten dan een starthandeling op het werkterrein aan de Spoorlaan ter hoogte van de Pastoor Van Weesstraat. Met een persboring wordt daar een rioolbuis onder de spoorbaan Etten-Leur – Breda aangelegd.

Met het project Persboring Spoorlaan wordt er daadwerkelijk uitvoering gegeven aan “Opera-tie Water Weg�. Deze titel heeft het gemeentebestuur meegegeven aan het totaalpakket aan technische maatregelen, die worden getroffen om in de toekomst bij hevige regenbuien wateroverlastsituaties in Etten-Leur te verminderen. Op onderdelen wordt daarbij samengewerkt met het waterschap Brabantse Delta.

“Operatie Water Weg� omvat ruim twintig projecten die tussen nu en het jaar 2011 op diverse locaties in de gemeente worden uitgevoerd, om te voorkomen dat er bij zware buien water via het openbaar gebied huizen of bedrijfspanden binnenstroomt. Ook wil het gemeentebestuur met de operatie bewerkstelligen dat regenwater op straat binnen enkele uren is afgevoerd.
Provincie:
Tag(s):