woensdag, 17. september 2008 - 15:04

Operatiekamers IJsselmeer-ziekenhuizen buiten gebruik gesteld

Lelystad

De Raad van Bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen heeft op aandringen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de operatiekamers op de locaties Lelystad en Emmeloord buiten gebruik gesteld. Dit heeft IGZ woensdag 17 september laten weten.

Niet steriel
Aanleiding hiervoor is dat de luchtbehandeling op de operatiekamers op beide locaties van dit ziekenhuis niet aan de minimumeisen voldoet. Hierdoor voldoen de operatiekamers niet aan de vereiste steriele omstandigheden om de kans op infecties tijdens operaties zo klein mogelijk te maken.

Controle
Dit bleek toen inspecteurs voor de gezondheidszorg vorige week de operatiekamers in de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord onderzochten. De inspectie vindt deze bevindingen ernstig en spreekt van een onverantwoorde en niet veilige situatie.

De inspectie vindt dat er pas op één of beide locaties van dit ziekenhuis weer mag worden geopereerd als het ziekenhuis aan de inspectie kan aantonen dat de operatiekamers voldoen aan de steriliteiteisen.

Ontbreken adequaat kwaliteitsysteem
Bij het onderzoek bleek ook dat de Raad van Bestuur al in april 2008 op de hoogte was van deze niet-acceptabele situatie, en dat zij niet genoeg maatregelen heeft getroffen. Naast deze ernstige bevinding constateerde de inspectie dat er in de operatiekamers van beide locaties geen adequaat kwaliteitsysteem rond de zorgprocessen bestaat. De IGZ vindt dit verontrustend, omdat een kwalitatief verantwoorde en veilige operatie voor de patiënt daarmee niet gegarandeerd is.

De inspectie vindt dat het ziekenhuis zodanige garanties moet scheppen dat het operatieve zorgproces voldoet aan de noodzakelijke kwaliteits- en veiligheidseisen. Hierbij gaat het vooral om infectiepreventie en het onderhoud van medische apparatuur. Ook dit is vereist om op een verantwoorde wijze de operaties te kunnen hervatten.

De inspectie blijft de ontwikkelingen in de IJsselmeerziekenhuizen nauwlettend volgen totdat in dit ziekenhuis voldoende garanties aanwezig zijn voor het leveren van kwalitatief verantwoorde en veilige patiëntenzorg op de operatiekamers op de locaties Lelystad en Emmeloord.

Patiënten
De IJsselmeerziekenhuizen bekijken op dit moment hoe zij zo snel mogelijk aan de noodzakelijke voorwaarden voor verantwoorde zorg kunnen voldoen. Daarnaast wordt door hen een aantal maatregelen getroffen om acute chirurgische en geplande zorg zo snel mogelijk aan te kunnen bieden, laten de ziekenhuizen woensdag 17 september in een reactie weten.

Voor de acute chirurgische zorg zijn door de ziekenhuizen afspraken gemaakt met collegaziekenhuizen in de regio. De oplossingen voor de overige planbare zorg worden momenteel onderzocht.
Provincie:
Tag(s):