dinsdag, 19. februari 2008 - 15:31

Opfrisbeurt voor Lingekwartier

Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen stelt het komende jaar een ontwikkelingsplan op voor het Lingekwartier. Hierbij gaat het om de restauratie en verdere ontwikkeling van de forten Asperen en Nieuwe Steeg, de waaiersluizen, groepsschuilplaatsen en kenmerkende natuurelementen. De provincie Gelderland heeft een subsidiebedrag van 100.000 euro toegekend.

Geldermalsen wil met het ontwikkelingsplan de samenhang tussen beide forten en de directe omgeving verbeteren. Hierdoor wordt het Lingekwartier interessant voor recreatie.

Naast planontwikkeling organiseert de gemeente Geldermalsen interactieve workshops (ook wel werkateliers) met bewoners, eigenaren, belangengroeperingen en raadsleden over de invulling van het project.

“Ik vind het heel belangrijk dat de toegankelijkheid en leefbaarheid van het Lingekwartier verbeterd wordt�, zegt gedeputeerde Harry Keereweer. �Door de gebiedsontwikkeling kan het gebied gericht voor recreatie worden ingezet.’’

Het Lingekwartier maakt deel uit van het Nationaal project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een militaire verdedigingslinie die zich uitstrekt van de voormalige Zuiderzee bij Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie lag als een beschermende krans rondom de steden van Holland: Muiden, Utrecht, Vreeswijk, Gorinchem en was ongeveer 85 km lang en 3 tot 5 km breed.

Het verdedigingswapen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie was het water. Totaal kon de Waterlinie binnen een kleine drie weken onder water worden gezet. Op zwakke punten werd de natuurlijke verdedigingslinie aangevuld met onder meer forten en schuilplaatsen.
Provincie:
Tag(s):