donderdag, 24. juli 2008 - 9:28

Opheldering gevraagd over wrede maaiactie waterschap

Kockengen

Onlangs heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een maaibeurt laten uitvoeren bij een baggerdepot langs de Hollandse Kade in Kockengen. Daarbij zijn dieren om het leven gekomen doordat ze in paniek rechtstreeks de maaimachine inliepen. De Partij voor de Dieren heeft een brief met kritische vragen gestuurd naar het Hoogheemraadschap om opheldering te vragen.

Al bijna twee jaar geleden heeft de Unie van Waterschappen een gedragscode opgesteld, waarin aangegeven wordt hoe bij werkzaamheden als maaien om te gaan met de aanwezige fauna. Het Hoogheemraadschap werkt pas sinds deze zomer met de gedragscode.

De vraag is echter hoe serieus het Hoogheemraadschap de eigen gedragscode neemt. Zo is bijvoorbeeld in de gedragscode opgenomen dat bij voorkeur na 15 juli wordt gemaaid om rekening te houden met het broedseizoen en met jonge dieren. Dat is in dit geval niet gebeurd. Daarnaast is geen zorg besteed aan het voorkomen van dierenleed. Aldus de PvdD.

Het Hoogheemraadschap verwacht van aannemers dat zij zich houden aan de maairegels en dat zij daarbij rekening houden met aanwezige dieren. Nu het Hoogheemraadschap een dierenslachtveld niet heeft voorkomen, vraagt de Partij voor de Dieren zich af in hoeverre dergelijke tragische voorvallen vaker voorkomen.

Ook is de Partij voor de Dieren verbaasd en verontwaardigd dat in de gedragscode enkel voor ‘Rode Lijst’ vogels de eis geldt dat zij actief opgespoord en gespaard worden voorafgaand aan het maaien.
Provincie:
Tag(s):