dinsdag, 4. maart 2008 - 12:56

Ophokgebod postduiven

Kapelle

Om de overlast door verwilderde duiven te verminderen, mag in de periode van vrijdag 21 maart tot en met vrijdag 9 mei 2008 (met uitzondering van de daarin vallende zater -, zon- en feestdagen) iedere jachthouder in zijn eigen jachtgebied verwilderde duiven bejagen.

Om afschot van tamme duiven te voorkomen, is het noodzakelijk dat in de desbetreffende periode een ophokgebod wordt vastgesteld. Met inachtneming van het bepaalde in de Algemeen Plaatselijke Verordening hebben heeft de gemeente bepaald dat de eigenaren, houders of verzorgers van postduiven verplicht zijn er zorg voor te dragen dat hun duiven niet uitvliegen gedurende het tijdvak van: vrijdag 21 maart tot en met vrijdag 9 mei 2008 (van 10:00 tot 17:00 uur).

Dit gebod geldt niet op de in deze periode vallende zater-, zon- en feestdagen en geldt ook niet voor jonge duiven.
Provincie:
Tag(s):